Bản tin TG 08/09: Taliban công bố nội các mới, Bộ trưởng Nội vụ là thành viên của mạng lưới khủng bố

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

BẢN TIN TỐI NAY (08/09) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Taliban công bố nội các mới, Bộ trưởng Nội vụ là thành viên của mạng lưới khủng bố 2. Ngoại trưởng Blinken: Taliban…