Bản tin tối 15/09: 27 tiểu bang sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý với chính phủ TT Biden

BẢN TIN TỐI NAY (15/09) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. 27 tiểu bang sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý về quy định vaccine của Tổng thống Biden 2. Thẩm phán liên bang…