Bản tin TG 23/08: TT Biden: Cuộc di tản ở Afghanistan còn lâu dài và có thể diễn biến xấu đi

Phân Tích Bình Luận

241 Videos