Bản tin TG 26/08: Trung Quốc vẫn là nguồn cung Fentanyl chủ yếu ở Hoa Kỳ