Bản tin TG 27/09: Cuộc kiểm toán bầu cử ở Arizona phát hiện nhiều chi tiết mâu thuẫn

Bản tin ngày 27/09 --------------------------- 1. Pháp: Bắc Kinh không từ thủ đoạn nào trong các cuộc đàn áp xuyên quốc gia lớn nhất thế giới 2. Các giáo sư nổi tiếng của Hoa Kỳ…