Bản tin TG 28/08: Việc di tản công dân Hoa Kỳ sẽ đối mặt với giai đoạn nguy hiểm nhất

Bản tin TG 28/08: Việc di tản công dân Hoa Kỳ sẽ đối mặt với giai đoạn nguy hiểm nhất