Bản tin TG 29/09: Tướng Milley thừa nhận trước Quốc hội đã gọi điện cho tướng Trung Quốc

Bản tin ngày 29/09 ------------------------- 1. Tướng Milley thừa nhận trước Quốc hội đã gọi điện cho tướng Trung Quốc 2. Hoa Kỳ ấn định ngày bắt đầu trợ cấp cho doanh nghiệp loại bỏ…