Bản tin TG 30/09: Tổng thống đầu tiên của Moldova thay đổi lập trường về Trung Quốc

Bản tin ngày 30/09 ---------------------------- 1. Tổng thống đầu tiên của Moldova thay đổi lập trường về Trung Quốc 2. WHO: Số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 giảm trên toàn cầu 3.…