Bản tin tối 09/09: Chức năng phổi ở trẻ em và thanh thiếu niên không bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

BẢN TIN TỐI NAY (09/09) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ đánh giá Taliban dựa trên hành động 2. Taliban vẫn ngăn người Mỹ rời khỏi Afghanistan 3.…