Bản tin tối 17/09: EU chống lại chính sách ‘ngoại giao bẫy nợ’ của Trung Quốc

BẢN TIN TỐI NAY (17/09) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. EU ra mắt chương trình đầu tư chống lại chính sách ‘ngoại giao bẫy nợ’ của Trung Quốc 2. Úc sắp sở hữu…