Bản tin tối 31/08: Tướng McKenzie:“Chúng tôi đã không di tản được tất cả những người chúng tôi muốn”

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

BẢN TIN TỐI NAY (31/08) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Cuộc chiến 20 năm tại Afghanistan đã kết thúc 2. Trung Quốc nói hợp tác Mỹ-Trung phụ thuộc vào ‘thái độ của Hoa…