Đơn vị tổ chức biểu diễn Shen Yun tại Nam Hàn kêu gọi Seoul ngăn chặn sự can thiệp của ĐCSTQ