Bản tuyên bố đầy đủ của ông Donald Trump về phán quyết trắng án của phiên tòa đàn hặc