Báo cáo: Bắc Kinh không có khả năng đạt mục tiêu sản xuất vi mạch đến hết năm 2025