Báo cáo: Các quan chức tình báo cho rằng Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử 2020 hòng gây thiệt hại cho ông Trump