Báo cáo: Cần phân biệt rõ giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc để chống lại sự can thiệp từ Bắc Kinh