Báo cáo CDC: ‘Bằng chứng đáng quan ngại’ về hiệu quả của vắc-xin Covid trước biến chủng Delta