Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ: Chính quyền Trung Quốc cho phép và góp phần vào nạn buôn người