Báo cáo của Fed: Gần 1/3 người Mỹ có thu nhập trên 150,000 USD lo lắng về việc cân đối thu chi

Hơn 15% số người có thu nhập trên 150,000 USD đã phải làm thêm một công việc khác trong năm qua để đối phó với các điều kiện tài chính khó khăn hơn.