Báo cáo của LHQ: Chiến tranh ở Ukraine có tác động lâu dài đến giá lương thực