Báo cáo của Liên Hiệp Quốc: Bạo lực băng đảng gia tăng ở Haiti khiến gần 580,000 người phải di tản

Số người phải di tản ở Haiti đã tăng 60% kể từ một báo cáo hồi tháng Ba.