Báo cáo: Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010

Các chuyên gia cho biết trong bối cảnh chiến tranh thương mại với phương Tây, vì Trung Quốc hiện đang thiếu vốn nên họ đang tập trung tiền vào đầu tư vào các ‘quốc gia thân thiện’ hơn.