Báo cáo: ĐCSTQ bỏ tù hơn 47 người vì đức tin của họ một tháng trước Đại hội Đảng