Báo cáo điều tra: New York Times trù tính tấn công Shen Yun

Theo The Epoch Times tìm hiểu, tờ New York Times đang chuẩn bị một bài báo sai lệch nhằm công kích Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Có trụ sở tại New York, Shen Yun đang lưu diễn khắp thế giới với sứ mệnh: hồi sinh nền văn hóa truyền thống Trung Hoa thông qua vũ đạo và âm nhạc. Shen Yun cũng nỗ lực làm sáng tỏ những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc thời nay, dưới chế độ cộng sản Trung Quốc. Cuộc điều tra của The Epoch Times đã phát hiện được điều gì về New York Times? Phóng viên điều tra của Epoch Times, anh Petr Svab và chủ trì chương trình Crossroads, anh Joshua Philipp cùng cô Tiffany Meier, chủ trì chương trình Trung Quốc Tiêu Điểm, sẽ thảo luận về vấn đề này. Mời quý vị xem bản đầy đủ tại đây.