Báo cáo: Hoa Kỳ có thể rút ra bài học từ Đài Loan trong việc chống lại thông tin sai lệch từ Trung Cộng