Báo cáo Mỹ: Trung Quốc có thể đã điều cảnh sát vũ trang tới Hồng Kông