Báo cáo: Nhóm dân quân Iran tuyên bố có phần tử hoạt động ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn