Báo cáo: Số lượng ký giả bị bỏ tù trên toàn cầu tăng vọt, Trung Quốc đứng đầu bảng