Báo cáo: Theo đuổi AI quân sự làm gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ