Báo cáo: Trung Quốc là một trong những quốc gia ít tự do nhất trên thế giới năm 2022