Báo cáo: Trung Quốc sẽ mất kỷ lục 15,000 triệu phú vào năm 2024

Các điểm đến nhập cư hàng đầu của người giàu Trung Quốc bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Singapore, và trong những năm gần đây là cả Nhật Bản.