Báo cáo từ Ngũ Giác Đài: ĐCSTQ lợi dụng cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan của TT Biden để tuyên truyền