Bão cát phủ trùm Bắc Kinh, lan sang 11 tỉnh khác của Trung Quốc