Bão Higos tàn phá Quảng Đông, Trung Quốc, buộc phải đóng cầu vượt biển dài nhất thế giới