Bão Rai giật cấp 13, đổi hướng về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hơn 200 người Philippines đã thiệt mạng