Bất mãn với “chiết khấu rồi thu về” của Jiufu, bốn ngàn người tới Bắc Kinh để bảo vệ quyền lợi