Bất ngờ thấy cá voi lưng gù nhảy múa săn mồi ở vịnh Cam Ranh