Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc, Nga và Iran ‘cố gắng gây ảnh hưởng’ đến việc bỏ phiếu