Bầu cử Mỹ 2020: TT Trump vượt lên dẫn trước ở giai đoạn nước rút