Bên trong thế giới bại hoại của Quan Chức ĐCSTQ

Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng, chúng ta cũng nhận ra được mức độ thù địch thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Hoa Kỳ và với các giá trị của chúng ta. Bắc Kinh một mực nói rằng đây chỉ là những vấn đề mang tính nội bộ do vậy không ai có quyền được nêu ra. Hoàn toàn sai lầm. Viên cảnh sát trả lời rằng phòng chống đại dịch là ưu tiên hàng đầu của bộ và cho biết không có gì quan trọng hơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc, một chế độ ám muội, hiện đang nắm quyền lãnh đạo của chủ nghĩa độc tài trên toàn cầu. Nguồn: https://www.theepochtimes.com/chinas-...