Bệnh nhân 437 nguy kịch, nhiều ca Covid-19 diễn biến nặng