Bệnh nhân bệnh viện C Đà Nẵng không được xuất viện