Bệnh nhân dương tính ở Đà Nẵng trở nặng, dừng các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng