Bệnh nhân thứ 2 tử vong vì Covid-19, Đà Nẵng thêm 12 ca nhiễm cộng đồng