Bệnh sởi tái phát ở Sài Gòn sau hơn một năm không ghi nhận thêm ca mới