Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện giãn cách, chuẩn bị kịch bản phong tỏa toàn bệnh viện