Bí ẩn chưa có lời giải: Cây thần thông thiên thời thượng cổ nằm ở đây?