Bí ẩn chưa có lời giải: Người kỳ lạ chuyển sinh luân hồi 16 kiếp, có thật sự đến từ sao Thiên Vương?