Bí ẩn chưa có lời giải: Trong bụng người còn có một ‘bộ não’ khác!