Bí ẩn xung quanh cựu Bộ trưởng Trung Quốc càng tăng thêm khi tên của ông vốn đã bị xóa nay xuất hiện trở lại